بگیرد ابرو بارون، زور عالی

دلت خوش باشه وای

باد و خیالی وای

بیا تا قدر امروز رو بدونیم، که فردا جای ما همیشه خالیست وای

آی رفیق از من جدا شد، یار رفت به غربت یار ای

های لیلی، به غربت آشنا شد بر من دلخواه یار ای

آی رفیق از من جدا شد

یار رفت به غربت یارم، ها لیلی

آی به غربت آشنا شد، وای بر من دلخواهسول، من غریبمه

غریبی سخت مرا دلگیر و داره

یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم

فلک بر گردنوم زنجیرو داره

یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم

آی یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم

خودش بیاد، عمر ما، دل ما بی قراره

دل عاشق قرار روزگاره وای

زمستون دلی که مونده تنها

دلی که دلبری داره بهاره وای

آی یار نارنجی جونم گل جامه نارنجی جونم

دیگر موزیک های محلی جدید و قدیمی و همچنین بهترین فولوکورهای لری را در آلاموزیک جستجو کنید و لذت ببرید.